Moggis je určen pro vysoké školy a univerzity, pro VOŠ je určen ISvoš

Co je to Moggis?

Propojení na Internet Informační systém Moggis je ideálním řešením pro univerzity a vysoké školy.

V čem je Moggis tak výjimečný?

Moggis má mnoho vlastností, které jej odlišují od jiných systémů:

1. Školní matrika

2. Mocný nástroj

3. Maximálně přehledné a intuitivní ovládání

4. Bezpečnost

Přehled studia

5. Optimalizace

Internetové rozhraní je velice přísně optimalizováno tak, aby jej mohli efektivně využívat i uživatelé s velmi pomalým připojením k Internetu. Jednotlivé stránky jsou často načítány a zobrazovány mnohokrát rychleji než některé stránky na Internetu.

6. Nenáročnost

Elektronická nástěnka

7. Výhody

8. Aktualizace

Prodejem systému pro nás práce nekončí. Stále probíhá vývoj, přidávají se nové funkce a vlastnosti. Jsou prováděny úpravy vynucené legislativními změnami. Opravují se případné chyby. Systém je koncipován tak, že při synchronizaci dat se systém automaticky aktualizuje a nová verze se projeví na všech stanicích bez nutnosti vnějšího zásahu. Tím je zajištěno, že budete mít k dispozici vždy nejaktuálnější verzi programu a tiskových sestav.

9. Technická podpora

on-line technická podpora

Systém disponuje revolučním řešením technické podpory. Uživatel má možnost při práci s Moggis Manažerem interaktivně komunikovat s pracovníkem technické podpory, který je schopen efektivně poradit při řešení problémů. Tato on-line technická podpora je zdarma.

10. Velkorysost

"Moggis Manažer", určený pro studijní oddělení, je schopen běžet jak samostatně tak i v síťovém provozu v rámci vaší LAN. Pokud na studijním oddělení funguje víc počítačů současně a běží na nich náš systém Moggis, tak jsou menší fronty studentů a to je dobré pro školu. Pokud je systém používán třeba i na sekretariátu či v ředitelně, tak to může rovněž usnadnit práci všem a to je zase dobré a výhodné pro školu. Nechceme abyste museli připlácet za to, že hodláte maximálně využít potenciálu systému Moggis. Jsme hrdí na náš produkt a přejeme si aby byl co nejužitečnější. Proto nijak neomezujeme množství instalací, které na vaší škole provedete. Žádné tabulky určující cenu v závislosti na počtu licencí v našem ceníku proto nenajdete. Systém který si koupíte je váš, my to respektujeme, a tak vás nebudeme omezovat v množství instalací či objemu dat.

11. Cena

Cena systému je o jeden až dva řády nižší než cena podobných systémů implementovaných na vysokých školách.
Konečná cena za licenci pro neomezený počet instalací, založení databáze na vzdáleném serveru, instalaci našimi pracovníky u vás ve škole, vytvoření subdomény pro vaši školu a přizpůsobení webového rozhraní pro vaši školu je 80 000,- Kč. Pak si účtujeme udržovací poplatek 5 000,- Kč za měsíc. V ceně udržovacího poplatku je zahrnuta technická podpora, hosting subdomény, pravidelné zálohování, udržování a opravy vaší zvdálené databáze. Z tohoto poplatku jsou hrazeny náklady spojené s dalším vývojem systému vynuceným legislativními změnami a vašimi požadavky.
Informační systém Moggis je možné rozšířit o e-learningovou část, která je plně integrovaná do uživatelského rozhraní systému a umožňuje vyučujícím vytvářet pro studenty svých předmětů elektronické kurzy, ve kterých studenti přes internet mohou studovat jednotlivé kapitoly, odevzdávat úkoly zadané vyučujícím nebo absolvovat testy. Jednotlivé dokumenty e-learningových kurzů se ukládají na FTP server. Cena za e-learningovou část je 20 000,- Kč. Pokud škola bude chtít využívat pro e-learning náš FTP server, bude udržovací měsíční poplatek navýšen o 1 000,- Kč.
Další volitelnou součásti Informačního systém Moggis je rozvrhový modul, který umožňuje manuální tvorbu i automatické generování rozvrhů. Rozvrhový modul je integrován do systému, takže uživatel může na webovém rozhraní sledovat svůj osobní rozvrh. Jednorázová cena za rozvrhový modul je závislá na počtu studijících studentů evidovaných v systému a je stanovena na 10 Kč za studenta, minimálně však 30 000 Kč. Aktivací rozvrhového modulu, bude udržovací měsíční poplatek navýšen o 1 000,- Kč.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH